Kontakt

Mira Lesojeff Häggström

VD

Tel: 070 33 43 431

Email: mira@teamh.nu

Anders Hellberg

Projektledare

Tel: 073 41 67 777

Email: anders@teamh.nu

Ekonomi

Projektledning

I nya byggprocesser samt utveckling av befintliga

Fastighetsförvaltning

Förvaltning och drift av nya och befintliga byggprojekt.

Processledning

Vi konsulterar Er i projketet att nå målen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt

Garrantiansvar

Förvaltning och drift av nya och befintliga byggprojekt

Kontakt för Projektledning / Support

1 + 11 =

Team H Projektledning AB är anslutna till SSG & ID06