Team H Projektledning

Med tydliga mål, rätt förberedd, planering, vilja och rätt utrustning. Vägleder vi dig i byggprocessen inför nya och befintliga projekt.

Mål

N

Förberedd

}

Planering

Utrustning

Erfaren Byggprojektledning

Team H Projektledning överbryggar fördyrande lösningar och problemområden. Med hjälp av kompetent och väl utbildad byggprojektledning. Ser vi till att din investering förblir en investering som bär sig över tid och inte en kostnad.

Vi samarbetar med erkänt duktiga medarbetare inom alla kategorier. Team H. har ett brett kontaktnätverk inom samtliga yrkeskategorier som vi rekommenderar och ger garrantiansvar över och hanterar hela projektet från start till avslut. Du som beställare behöver endast ha kontakt med ett företag.

Team H Projektledning är ett företag som tar ansvar och anpsassar sig efter samlitga förutsättningar i allt från byggnation till projektledning inom byggindustrin. Vi finns tillgänliga för rådgivning och vid frågeställningar som kan uppstå innan och efter ett avslutat projekt. Vi har som fokus att i alla lägen och skeenden i våra projekt, närvara och arbeta nära beställaren.

Det finns alltid någon ur Team H. projektledningsorganisation som finns tillgänglig alla tider på dygnet via mail eller telefon för att hantera pågående projekt.

PÅGÅENDE PROJEKT

Barkarbystaden

Är det största utbyggnadsområdet i Stockholmsområdet just nu. Här bygger vi en levande stad med 18.000 nya bostäder, 140 kvarter och 10.000 nya arbetsplatser. Barkarbystaden kommer att ha ett stort utbud av butiker, caféer och restauranger samt allt annat du behöver i din vardag.

Här ligger också Barkarby Handelsplats, ett av landets största köpcentrum. Västra Stockholms nya knutpunkt. Det innebär att både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg stannar i området.

Hela Järfälla har redan idag mycket bra kommunikationer till Stockholm och har utsetts till ”bästa pendlarkommun” av Dagens Nyheter. Oavsett var du befinner dig i staden kommer det aldrig att vara längre än 500 meter till närmaste hållplats för kollektivtrafiken. I Barkarbystaden kommer det att finnas bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur och service.

GE Healthcare utvecklas med en tillbyggnad

-100 miljoner satsas i Uppsala av Regeringen och innovationsmyndigheten Vinnova i en helt ny verksamhet inriktat på biologiska läkemedel.

Innovationshubben kommer hela Uppsala till gagn och framför allt så utvecklar det Uppsala universitet likväl som många mindre bolag inom science-sektorn kan ta del av utvecklingen. 2018 är det beräknat att byggnaden står och den nationella testbädden kan komma igång med sin verksamhet.

Team H Projektledning AB är anslutna till SSG & ID06