Tjänster

Industrifastigheter

Team H är fullservice byggentreprenör som axlar projekt gällande byggnation av industrifastigheter samt anpassning och utveckling av densamme.

Vår personal är utbildad och certifierad i att hantera och arbeta med brandfarliga ämnen, därutöver övriga certifikat förknippade med industrifastigheter och de krav som ställs för projektet som sådan.

Med vår samlad kompetens blir din industrifastighet byggd på ett klimatneutralt sätt där samtliga aspekter begrundas och tas på allvar. Allt för ett hållbart och modernt med långsiktigt perspektiv.

  


Låt oss skapa något tillsammans

Vi återkommer så fort vi kan

info@teamh.nu