Bostadsanpassning

Utmaning

Behöver du bostadsanpassa bostadshus eller lägenhet. Eller ta itu med enkelt avhjälpta hinder för att möta Boverkets riktlinjer i fastigheter som allmänheten har tillträde till? Upllever du att det är svårt att hitta leverantör med helhetsperspektiv kring riktlinjer och fackmannamässigt utfört arbete? Därutöver visar sig ha praktiska kunskaper om alla de hjälpmedel som finns att tillgå och vad man ska välja för alternativ? Många frågor, men här kommer vi, Team H projekledning in i bilden.

Vi är

Lösningen på dina behov med vårt breda nätverk inom byggprojektledning. Vi har direkt kontakt med arkitekter, hantverkare, elektriker och VVS-installatörer som vi arbetar dagligen med. Team H Projektledning, ger dig en helhetslösning på så sätt att du endast behöver ha kontakt med ett bolag. Istället för att samordna Snickare, med elektriker och VVS-installatörer finns det en projektansvarig som sköter helheten. Samtliga projektörer sitter i samma hus som vi och kan därmed ge full service inom samtliga delområden

Team H Projektledning

Har lång erfarenhet av alla typer av anpassningar och behov. Vi sitter i en lokal tillsammans med tre andra företag inom el, VVS och smide. I och med detta har vi en daglig kommunikation och rådgivning inom de uppdrag vi är involverade i.

Sammanfattningsvis kan Team H. erbjuda små som stora tjänster, exempelvis tröskelfritt, stödhandtag, barnspärrar, WC lösningar, säkerhet, anpassade badrum, ramper/trall och anpassade kök.

Team H:s styrka ligger i ett noggrant fackmannamässigt utförande och samordningen mellan bostadsanpassning och sökande. Mer regel än undantag är att det uppstår frågetecken och oro kring en anpassning. Är det inte från den sökande kan det vara från närstående eller släktning. Vi finns alltid kontaktbara via telefon eller medverkan vid möten för att överbrygga eventuella frågor m.m.

Kontakt med ett bolag istället för 10-tal.

En dedikerad projektledare

Transparence, och uppföljning samt förvaltning

Erfarenhet från över 50 kommersiella fastigheter och bostadshus.

Vi bostadsanpassar fastigheter

Handikappanpassa badrum & WC

Vi byter ut allt från handfat till att montera in duschkabiner, uppsättning av ledstång. Montering av klosetter. Vi gör fastigheten mer säker med hjälp av installation av spisvarnare och övriga säkerhetsutrustning efter behov.

Justering och förbättringar av hinder

Vi byter ut höga trösklar till moderna låga metall-trösklar. Utöver det restaurerar fastigheten för att möta Boverkets riktlinjer vad gäller Enkelt avhjälpta hinder, HIN. Samt gör fastigheten i allmänt besöksvänlig och tillgänglig för samtliga behov.

Ramper till entré och portar

Vi åtar oss uppdrag som hörrör fasadens yttre delar. Behöver du utveckla porten eller entrén på fastigheten monterar vi ramper för rullstolar och rullatorer. Montering av dörrstängare etc.

Kontakt oss för mer information om  vad du behöver hjälp med så återkommer vi inom kort.

Team H Projektledning AB är anslutna till SSG & ID06