Tjänster

Fastighetsbyggnader

Team H är fullskalig Byggentreprenör för alla typer av fastighetsbyggnader. Inga projekt är för stora eller för små med projektledande roll som bas.

Vi har mångårig erfarenhet som bottnar i projektledning kring byggsektorns alla olika delmoment samt berörda parter. Med fördjupad kunskap kring arkitektur, planering till förberedelse av mark. Ser vi till att allt sammanflätas för ett så pass fördelaktigt ekonomiskt perspektiv likväl som att hålla tidsplan.

Oförutsedda händelser överbryggas genom att vara tillgängliga med flera nivåer av projektkontroller och noggrant förberedda inför oförutsedda händelser. När det sker tar vi hjälp av noggrant planerade säkerhetsprotoll och krishanteringsplaner.

Personal är certifierade att arbeta med brandfarliga ämnen samt Brandfarliga miljöer m.m.

 

Bostadsanpassning 

Stora och små lokalanpassningar och ombyggnationer mot offentliga och kommersiella beställare

Team H med vår spetskompetens inom utredning, projektplanering för att skapa en detaljplan gällande ombyggnation som möter önskemål mellan fastighetsägare och hyresgäst. Ser vi till att anpassningar och ombyggnation förblir en enkel och smidig process som möjligt. Vi flätar samman fastighetsägare, hyresgäst, arkitekt samt byggnadsnämnden i rollen som ledande projektansvarig. När bygglov har beviljats påbörjar vi arbeten med att förädla lokalen på ett tidseffektivt sätt vilket är till stor gagn för såväl fastighetsägare som för hyresgäst.

Låt oss skapa något tillsammans

Vi återkommer så fort vi kan

info@teamh.nu