Från idé till verklighet

Byggprojektledning

Vi i byggbranschen påminns om hur bristfällig kommunikationen va förr mellan arkitekter och byggproduktionen. Arkitekter ritade en byggnad och produktionen byggde något annat. Arvoden blev mindre för samtliga parter och produktionsavdelningar fick göra om på nytt varpå projektet blev alltjämt försenat och dyrare än budgeterat.

För att motverka eventuella problemområden har byggprojekteringen blivit mer delaktig i byggprocessen. Vi på Team H projektledning är delaktig i byggprocessen som byggprojektledare med engagemang och erfarenhet. Med tydliga mål, rätt förberedd, planering, vilja och rätt utrustning. Ser vi till att byggprocessen blir så effektiv som möjligt.

Som byggprojektledare utgör vi huvudperson som driver projektet från ax till limpa med tydligt ledarskap mellan projektörer och entreprenörer. Med bred kunskap inom byggprocessen:s ekonomi, teknik, produktion samt arkitektur. Säkerställs kommunikation mellan entreprenörer, projektörer för ett väl genomfört byggprojekt.

N

Förberedelser

Är fundamentet i alla projekt man åtar sig att genomföra. Att vara rätt förberedd inför ett nytt projekt ger en trygg leverans och ledarskap till entreprenörer och projektörer mot uppställda mål. Du får en säker leverans ur ett miljövänligt perspektiv tillika säker och trygg för samtliga inblandade.

Mål

Med tydliga mål vilka är förankrade till vad som går att leverera säkerställs kvalité och miljö. Därigenom får medarbetare en trygg arbetsmiljö där alla parter kan och ska vara stolta över byggprojektet. Fastighetsägare får en säker och trygg leverans av ett projekt som står sig över tid.

}

Planering

”Om du misslyckas med att plannera, planerar du att misslyckas”.  Brist på planering eller bristfällig planering är bland de vanligaste fällorna inom byggbranschen. Med hjälp av en erfaren byggprojektledare undviks de vanligaste fördyrande fällorna. Du sparar tid och resurser.

Utrustning

Bowies theorem säger:

”Om ett experiment lyckas, har du använt fel utrustning”. Som byggprojektledare behöver man ständigt uppdatera sig, på såväl teknisk och maskinell utveckling inom byggindustrin. Vi exprementerar dock inte, vi har rätt utrustning och erfarenhet.

Kontakt oss för mer information om  vad du behöver hjälp med så återkommer vi inom kort.

Pågående projekt

Barkarbystaden – Bostadshus nära Barkarby handelsplats.

Innovationshubb vid GE Healthcare fastighet där en tillbyggnad står klar 2018

Team H Projektledning AB är anslutna till SSG & ID06