tjänster

Byggprojektledning

Vi i byggbranschen påminns om hur bristfällig kommunikationen va förr mellan arkitekter och byggproduktion. Arkitekter ritade en byggnad och produktionen byggde något annat. Arvoden blev mindre för samtliga parter och produktionsavdelningar fick göra om på nytt varpå projektet blev alltjämt försenat och dyrare än planering och budget.

För att motverka eventuella problemområden har byggprojekteringen blivit mer delaktig i byggprocessen. Vi på Team H är delaktig i byggprocessen som byggprojektledare med engagemang och erfarenhet. Med tydliga mål, rätt förberedd, planering, vilja och rätt utrustning. Ser vi till att byggprocessen blir så effektiv som möjligt.

Som byggprojektledare utgör vi huvudperson som driver projektet från ax till limpa med tydligt ledarskap mellan projektörer och entreprenörer. Med bred kunskap inom byggprocessen:s ekonomi, teknik, produktion samt arkitektur. Säkerställs kommunikation mellan entreprenörer, projektörer för ett väl genomfört byggprojekt.

Auktion till förmån för Rosa Bandet

Team H höll en auktion till förmån för Bröstcancerfonden

Äkta oljemålning på kanvasduk (Linne) med Rembrandt oljefärg av högsta studiokvalite.

100 cm x 70 cm

Kontrollansvarig

Behöver du en kontrollansvarig som är i fasen av ett byggprojekt eller pågående byggprojekt. Som kontrollansvarig ser vi till att projektet följer bygglagstiftning. Vi berättar gärna mer om våra tjänster som Kontrollansvarig med vår egna personal.

Kontaktförmedling

Som kontaktförmedlande tjänst ser vi till att du får en partner, leverantör med gott rykte. På så sätt kan du undvika fallgropar vilket ger försenade byggprojekt och onödiga kostnader.

Vägledning

Team H ger en vägledande process som skapar ett flöde av effektivetet. Nogrant förberedd, planering och målsättningar är grundförutsättning för en hållbar leverans. Utrustning och bemanning med kompetens ska gå hand i hand för att ge 100 % effektivitet.

Vårt framgångsrika koncpet har tagit Team H där vi är idag. Vår önskan är att få ta med dig på samma resa för att njuta av tydlig och precisa projekt som det var tänkt för början vid planeringsstadiet.

 

 

Team H 

Med tydliga mål, rätt förberedd, planering, vilja och rätt utrustning. Vägleder vi dig i byggprocessen inför nya och befintliga projekt.
  • Förberedelser
  • Planering
  • Målsättningar
  • Utrustning
  • 100% Effektivitet

Låt oss skapa något tillsammans

Vi återkommer så fort vi kan

info@teamh.nu